Top
ABLE System

Able System™, endüstride kestirimci bakım kapsamında kullanılan, patentli bir vibrasyon analiz metodu, ve bulut tabanlı olarak bu metodu kullanan patentli otonom bir sisteme verilen isimdir.

Able System™, işletmenizde durumunu izlemek istediğiniz motor, pompa, fan, redüktör, dişli kutuları, vites kutuları, türbin gibi kritik ekipmanlarda vibrasyon analizi yaparak, oluşabilecek arızaları erken aşamada tespit etmeniz, izlemeniz ve gerektiği anda doğru şekilde müdahale edebilmeniz amacıyla tasarlanmıştır.

Able System™, endüstri 4.0 uyumlu, tek vibrasyon analiz metodudur. Analiz; bulut tabanlı, patentli algoritmamız tarafından, herhangi bir ön öğrenme aşamasına gerek olmaksızın ve herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın yapılır, sonuçlar; yine internet üzerindeki bir ara yüz kullanılarak sizlere anında iletilir.

ABLE SYSTEM™ NASIL ÇALIŞIR?


Durumunu izlemek istediğiniz ekipman(lar), RFID (radyo frekans tanımlama) etiketleri ile işaretlenmektedir. Bu RFID etiketler içerisinde; ekipmanınızın içerisinde bulunan rulman türleri, dönüş hızları, dişli sayıları, dişli oranları, fan kanat sayıları gibi bilgileri aktarmakyız. Böylece bu RFID etiketler, ekipmanınızın kimlik kartı haline gelmektedir

ABLE SYSTEM™ NASIL ÇALIŞIR?
abble system satır 3
Able Sens™ adı verilen sensörümüz, vibrasyon ölçümlerini toplamada kullanılır. Able Sens™; 3 eksenli, dijital, MEMS özellikli bir sensör olup, dünyadaki tek dijital vibrasyon sensörüdür. Endüstri 4.0 uyumlu tek vibrasyon ölçüm sistemi olabilmemizi, bu patentli dijital sensörümüze borçluyuz. Able Sens™, ekipmanınız ile 30 saniye temas sonrasında, aldığı vibrasyon verilerini, Able Patrol™ portative cihaz içerisine aktarır.

Able Patrol™ adı verilen portative ölçüm cihazımız, aynı zamanda bir RFID okuyucusudur. Vibrasyon ölçümü istenen ekipman üzerindeki RFID etiketler, Able Patrol™ ile okunur. Böylece; bulut tabanlı sistemimiz, analizi istediğiniz ekipmanın tüm teknik verilerini edinmiş, analizinizi yapmaya hazır hale gelmiştir.


Able Patrol™; 3G, 4G ve wifi aracılığı ile internete bağlanabilmektedir. Ekipman üzerindeki RFID etiketlerden aldığı teknik verileri ve vibrasyon sensörünün o ekipmandan üzerinden topladığı titreşim verilerini, saniyeler içerisinde buluta aktarır.

devamı
devamı

Adaptive Impact Recovery™ (AIR™) adı verilen patentli algoritmamız, cihazın buluta aktardığı titreşim verilerini yorumlar. Adaptive Impact Recovery™, patentli olan dünyadaki tek vibrasyon analiz metodudur. Bu metodun özelliği, kendi kendini otonom şekilde değiştirebilen matematiksel bir algoritmanın, ekipmanınız üzerinde hata oluşturabilecek tüm aksamları tek tek analiz edebilmesidir. Yani, adaptif algoritmamız; rulmanınızın durumunu incelerken farklı, dişlilerinizin durumunu incelerken farklı, fanlarınızın balansını incelerken ayrı bir matematik kullanmakta ve bunu herhangi bir insan müdahalesi olmadan kendi kendine yapmaktadır. Adaptive Impact Recovery™ metodunun patentli olma sebebi budur, insan müdahalesine ihtiyaç duymaz ve ekipmanınız içerisindeki farklı komponentlerden gelen titreşimleri birbiri ile karıştırmaz. Bir ölçüme ait analizin sonuçlanması, yaklaşık olarak 2 dakika sürmektedir.


Able Monitor™, analiz sonuçlarınızı takip etmeniz için oluşturulmuş bir web sayfasıdır. Size verilen kullanıcı adı ve şifresi ile sayfanıza giriş yaparak, tüm ekipmanlarınızın tüm komponentleri hakkındaki analiz sonuçlarını ayrı ayrı, grafikler ve tablolar halinde görebilirsiniz. Able Monitor™ sizlere yorumlanmış sonuçları, basit ve anlaşılır şekilde iletir.

Able System™ ile ekipmanınızda vibrasyon ölçümü yapmanız ve sonucunu almanız toplam 3 dakikadan az sürmektedir. Able System™ kullanırken; herhangi bir konuda uzman olmanıza, eğitim almış olmanıza, vibrasyon verilerini analiz etmenize, yorumlanıza gerek yoktur. Able System™ size; ekipmanınızın ne durumda olduğunu, ekipman içerisindeki komponentlerin sağlık durumlarını, var ise hataların gelişim eğrilerini, hatalara ait trend analizlerini ve ne yapmanız gerektiğini apaçık söylemektedir.

Able System™´e Nasıl Sahip Olabilirim ?

Ekipmanlarınızı periyodik aralıklarla izlemek istediğiniz takdirde, taşınabilir bir el cihazı şeklinde, portatif olarak satın alabilirsiniz.

Manuel ölçüm yapmak istemediğiniz durumlar da, yalnızca sensör içerecek şekilde, online bir sistem kurabilirsiniz.

Veya, herhangi bir ön yatırım yapmanıza gerek olmaksızın, bizlerden teknik servis hizmeti satın alabilirsiniz.