Top

Hikayemiz


Dr. Öğr. Üyesi Aziz Kubilay Ovacıklı, İsveç’te geçirdiği yüksek lisans ve doktora yılları boyunca, bir araştırma geliştirme şirketinde mühendis olarak çalışıyordu. Doktora çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkan, dünyanın ilk otonom vibrasyon analiz algoritmasını Türkiye’ye getirdiğinde, Tarık Uçar kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketinde 10. yılını dolduruyordu.

Ortaokul ve lise yıllarından sınıf arkadaşı olan ikilinin, uzmanlık alanları ve kariyerleri birbirinden çok farklıydı. 2007 yılında İsveç’e yerleştiğinden beri akademik çalışmalar yürüten Kubilay, elektrik ve elektronik mühendisliği eğitimi almış, sinyal işleme üzerine uzmanlaşmıştı. Çalışma hayatı, İsveçli bir araştırma geliştirme şirketinde ar&ge mühendisi olarak geçmişti. Çevre mühendisliği eğitimi almış olan Tarık, membran teknolojileri üzerine akademik çalışmalar yürüttükten sonra, bilgi birikimini tıp alanına taşımak için doktorasında biyoteknoloji dalını seçmişti. 10 yıllık çalışma hayatı, kimya sektöründeki şirketlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmekle geçmişti.

Bir Türk mühendisin ellerinde hayat bulan bu eşsiz teknolojinin Türk sanayisine hızla kazandırılması için işbirliği yapma kararı aldılar. Kubilay, gerekli olan ileri mühendislik bilgisini sağlayarak endüstriyel problemlerin çözümüne yardım edecek, Tarık ise yüksek teknolojili bu ürün ve hizmetlerin, Türk sanayisi için erişilebilir hale gelmesinden sorumlu olacaktı.

Faaliyetleri 2018 yılında, kimya şirketinin çatısı altında başladı ve kısa sürede cam, metal, maden, enerji, kağıt, çimento gibi ülkemizin lokomotif sektörlerinin önde gelen temsilcileri tarafından kabul gördü. Elektrik ve elektronik mühendisliğinden, çevre mühendisliğine; kimya mühendisliğinden, biyoteknolojiye birçok farklı alanda akademik bilgi ve saha tecrübesine sahip olan ikili, multi-disipliner çalışmalar yürütebileceklerinin kısa sürede farkına vardı. Faaliyetleri yeni bir boyuta taşınmıştı.
Yüksek teknolojili bu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, kayda değer oranda araştırma ve geliştirme faaliyeti gerektiriyordu. Ar&Ge çalışmalarından en yüksek verimin alınması için faaliyetlerin teknoloji geliştirme bölgesine taşınması kararı alındı. Tüm operasyonlar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki Teknopark’a taşındı. Multi-disipliner çalışma prensibine atıfta bulunacak şekilde, çevre ve elektronik mühendisliğinden esinlenerek ENVIRONICS adı oluşturuldu. 2019 yılında kurulan bu şirkete, faaliyet alanını yansıtması amacı ile ENVIRONICS UYGULAMALI BİLİMLER TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş ismi verilecekti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir şirket, ‘’Uygulamalı Bilimler’’ adı ile tescil ediliyordu.
Satır 4
Genç bir şirket, Endüstri 4.0 ve kestirimci bakım teknolojileri gibi çok genç bir alanda, daha ilk faaliyet yılında birçok Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projesi tamamlamış, ortaya çıkardığı tüm ürün ve hizmetler, Türk Sanayii tarafından da kabul görmüş, başarıyla kullanılmaya başlanmıştı.

Firmanın bu çok spesifik alandaki akademik uzmanlığı ülkemiz yetkilileri tarafından da fark edilmiş, ENVIRONICS’in sinyal işleme dalındaki bilgi birikiminin ülke menfaatlerimize katkı sağlayacak şekilde kullanılabilmesi için şirket, savunma sanayiindeki stratejik projelere akademik danışman olarak dahil edilmişti.

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüsünün, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de de ilk kez tespit edilmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından ENVIRONICS, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı acil çağrıya cevap verecek, yalnızca 3 hafta içerisinde Türkiye’nin ilk Bluetooth altyapısını kullanan gerçek zamanlı Covid-19 hasta takip sistemini, 23 Nisan 2020 günü tamamladığını bildirecekti.

satır 6

Türk mühendisliğinin eseri olarak geliştirdiği kestirimci bakım teknolojilerini yurtdışına ihraç etme arzusundaki ve globale açılma hazırlığındaki genç şirket için diğer bir sevindirici haber ise, yine 2020 yılında Portekiz’den gelir.

ENVIRONICS, her yıl Portekiz’in Lizbon şehrinde düzenleniyor olan dünyanın en büyük ve en önemli teknoloji hadisesi olarak kabul edilen WEB SUMMIT’e, Türkiye’yi temsil etmesi için davet edilir.

Her yıl dünyadaki en yeni teknolojik gelişmelerin tartışıldığı, Tesla ve Google gibi global teknoloji öncülerinin boy gösterdiği bu organizasyona, Türkiye’den ENVIRONICS katılacaktır. Bu gurur verici haber için ilk tebrik, Lizbon Büyükelçiliği’mizden gelir.

ENVIRONICS’in sinyal işleme dalındaki bilgi birikimini, kestirimci bakım ürünlerine aktarma biçimi ve uygulamalardan elde edilen sonuçlar, aynı alanda faaliyet gösteren ve ürün geliştiren global şirketlerin de dikkatini çekmektedir. 2021 yılına gelindiğinde ENVIRONICS, Amerika’dan İngiltere’ye, İtalya’dan Fransa’ya birçok yabancı şirket ile Türkiye Ana Distribütörlüğü, teknoloji transfer anlaşmaları ve global satış sözleşmeleri imzalamıştır.