Top

Savunma Sanayi

Sinyal işleme (vibrasyon, akustik, ultrases) alanında akademik uzmanlığı bulunan ENVIRONICS Uygulamalı Bilimler A.Ş, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile savunma sanayimize de hizmet etmektedir.

Askeri amaçlı stratejik rulman tasarım ve üretim projeleri, motor geliştirme projeleri, askeri araçlarda kestirimci bakım uygulamaları amaçlı algoritma tasarımları ve fiziksel sistem dizaynı gibi alanlarda arge desteği ve danışmanlık sunmaktayız.

Bu hizmetlerimizin yanı sıra, sinyal işleme dalında eğitim hizmetleri de sağlamaktayız.

Savunma Sanayi

Sinyal İşleme Alanındaki Akademik Yayınlarımız:

  • Material impulse response estimation from overlapping ultrasound echoes using a compressed sensing technique. 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
  • Blind adaptive extraction of impulsive signatures from sound and vibration signals. Lulea Tekniska Universitet.
  • Blind pulse compression through skewness maximization on overlapping echoes from thin layers. 2016 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS).
  • Recovering periodic impulsive signals through skewness maximization. IEEE Transactions on Signal Processing.
  • Impulsive response extraction and parametric modelling of reverberating ultrasonic echoes from thin layers. 2015 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS).
  • Uncovering harmonic content via skewness maximization – a Fourier analysis. 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO).Skewness as an objective function for vibration analysis of rolling element bearings. 8th
  • International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis.