Top

Akademik uzmanlığı sinyal analizi olan, kurucularımızdan Dr. Kubilay Ovacıklı; İsveç’te kendi doktora projesi olarak, çalışıyor olduğu Ar&Ge firmasının bünyesinde, insan yorumuna dayalı olarak yapılıyor olan vibrasyon (titreşim) analizi konusunu, Endüstri 4.0 uyumlu hale getirebilmek ve insan faktörünü ortadan kaldırabilmek adına, 2007 yılında bir projeye başlar.

O tarihte makinalardaki vibrasyonlar yalnızca analog sensörler ile toplanabiliyor, alınan verileri bir bilgisayar veya server’a aktarmak zorunda kalınıyor, bir yazılım üzerinde görüntülenen grafikler, bu konuda eğitim almış mühendisler tarafından yorumlanmaya çalışılıyordu.

Dr. Kubilay Ovacıklı’nın yürüttüğü projenin amacı; vibrasyon (titreşim) ölçümlerinin, herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın, objektif şekilde yorumlanabilmesini mümkün kılmak, böylece vibrasyon analizi konusunu Endüstri 4.0’a uygun hale getirebilmekti.

Bu yapının Endüstri 4.0’a uyabilmesi için; öncelikle vibrasyon verilerini, bu konuda eğitim almış bir mühendisin yorumlamaması, aksine bu işi insan yerine, bir algoritamanın gerçekleştirmesi gerekiyordu. İkinci olarak; vibrasyon ölçümü dünyanın neresinde yapılmış olursa olsun, algoritmanın bu sinyalleri yorumlayabilmesi için, bulut üzerinde saklanması şarttı. Bir diğer problem ise; titreşim verilerini toplayan sensörün, bu verileri herhangi bir bilgisayar veya server olmaksızın, direkt algoritmaya iletebilmesi, yani internete veri gönderimini sağlamak zorunda olmasıydı.

Dr. Kubilay Ovacıklı’nın bulut üzerinde bulunan, vibrasyon verilerini insansız olarak yorumlaması için geliştirdiği bu algoritma, bugün; ADAPTIVE IMPACT RECOVERY (AIR©) adı ile AB ülkeleri ve ABD’de ticari olarak patentlenmiş ve akademik literature girmiştir. Günümüzde, vibrasyon analizi yapabilen ve patenti bulunan, dünyadaki tek algoritmadır.

Envelope Analysis (Zarflama Tekniği) veya Shock Pulse Method aksine, algoritmamız; hataların yarattığı rezonansları değil, hatanın yarattığı vurguların bizzat kendisini aramak suretiyle çalışmaktadır. Bu sebeple sistemimizde dijital, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) sensörlerin kullanımı mümkün kılınmıştır. Bu teknoloji ile bizzat tasarladığımız 3-eksenli, dijital MEMS sensörümüze; ABLE-SENS© adını verdik.

ABLE SYSTEM©; ön öğrenmeye ihtiyaç duymayan, machine-learning ile değil bizzat vibrasyon analizi gerçekleştirebilen ve analizi hiç bir insan müdahalesi olmadan, otonom şekilde tamamlayan tek metottur.